google-site-verification: google0daaac1cd55be86f.htmlgoogle-site-verification: google0daaac1cd55be86f.html מורשת קרב

מורשת קרב - דף הבית


ברוכים הבאים לאתר מורשת-קרב ולספר "שישה ימים ומצלמה".
 

באתר זה, אנו רוצים להביא לידיעתכם ולעניין אתכם בהרצאה ובספר יחודיים ומיוחדים, המתארים את ספור המלחמה של הצנחנים בירושלים במלחמת ששת הימים.

 

יחודה של ההרצאה, המלווה במצגת מולטימדיה של תמונות וקולות משדה הקרב,כמו גם הספר "שישה ימים ומצלמה", בספור החוויתי והמרגש, מזווית ראיה אישית של לוחם ש"חי" את האירועים ומרצה עליהם למעלה מ-50 שנה.

 

זהו ספורו של צנחן במילואים ממחלקה 1 בפלוגה א' של גדוד 66 בחטיבה 55 - חטיבת הצנחנים שלחמה בגבורה בירושלים והביאה לשחרור ירושלים המזרחית,העיר העתיקה, הר הבית

והכותל המערבי גולת הכותרת של הנצחון במלחמת ששת הימים.

לפרטים והזמנת הספר לחיצה על הלינק 
 "שישה ימים ומצלמה".

 

גלישה פוריה,

                     צוות האתר.